ďťż
Adwokat Radca prawny Notariusz doradca podatkowy rzecznik patentowy
ďťż
Notariusz NotariuszeAdwokat AdwokaciRadca prawny Radcy prawniDoradca podatkowy Doradcy podatkowiRzecznik patentowy Rzecznicy patentowi
Loguj
Login:
Hasło:
Przypomnienie hasła

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj sie!

Szukaj
Gdzie:
Fraza:
Newsletter
E-mail:
Rekomendowane i polecane Firmy

Pierwsza pomoc

Na tej stronie znajdą Państwo podstawowe informacje na temat zakresu działalności prawników poszczególnych profesji oraz pozostałych specjalistów, które pomogą Państwu dokonać wyboru osoby lub kancelarii, która będzie najlepiej przygotowana do pomocy w rozwiązywaniu Państwa spraw.
Poniżej znajdą Państwo krótkie artykuły opisujące zakres działalności prawników oraz pozostałych specjalistów.
Dla szukających odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania umieściliśmy także linki do ustaw regulujących działalność notariusza, adwokata, radcy prawnego doradcy podatkowego oraz rzecznika patentowego.
2006-11-30

Zgodnie z ustawą „Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych)”. Ustawa określa także czynności, których dokonuje notariusz:

  • sporządzanie aktów notarialnych;
  • sporządzanie poświadczeń; doręczanie oświadczeń;
  • spisywanie protokołów;
  • ...

2006-11-30

Jak głosi ustawa Prawo o adwokaturze „Zawód  adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. Pomoc prawna jest świadczona przez adwokata osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostko...


2007-09-19

Jak głosi Ustawa o radcach prawnych „Zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami”. „Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej, z wyjątkiem występowa...


2006-11-30

jak głosi art. 2 ust. 1 Ustawy o doradztwie podatkowym, „Czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewi...

2006-11-30

Jak głosi ustawa, „Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.”

Sprawy własności przemysłowej, o których mówi ustawa, to w szczególności sprawy dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzor...


Partnerzy
Szkolenia i Konferencje Polish Jessup
Notariusz | Adwokat | Radca prawny | Doradca podatkowy | Rzecznik patentowy | Kontakt | Regulamin | Mapa serwisu
Copyright © 2006-2024 Baltica